Kalvedalen hytteområde

Brandanger

I et vakkert kystlandskap på Brandanger i Gulen ligger Kalvedalen hytteområde. 15 tomter er klar for salg.

Kjøretid fra Bergen til Brandanger er 1,5 time – se veibeskrivelse. Det er bygget ny vei fra Sløvåg til Fivelsdal hvorfra man følger den gamle veien videre til Brandanger.

Flyfotoet viser gårdene på Brandanger med hytteområdet midt på bildet i bakgrunnen. Til høyre for det nye feltet ligger det utbygde hyttefeltet på Mjellneset.

Området ligger sentralt plassert i Gulen og på Vestlandet med ubegrensede muligheter for varierte turer til lands og til vanns.

Velg Tomteområdet for å finne flyfoto over hele tomteområdet og plassering av tomtene på området.

Velg Framdrift for å finne nærmere opplysninger om når arbeidet på området starter med opparbeidelse av veier og trase for vann og kloakk til den enkelte tomt og når de første tomter kan leveres med vei, vann og kloakk til tomtegrensen. Her finnes også opplysninger om utførelse av grunnarbeider.

OBS: 10 % PRISAVSLAG TIL 4 FØRSTE KUNDER. 1 TOMT ER RESERVERT.

Velg Priser for å finne ytterligere opplysninger om salgsvilkår.