Båtplass

BÅTPLASS

Grunneier har under planlegging og godkjenning 2 småbåtanlegg i området.

Kalvedalen småbåtanlegg vil ligge ved sjøen nedenfor Kalvedalen hytteområde.

Vika småbåtanlegg vil ligge ca 300 m i luftlinje fra Kalvedalen.

VIKA SMÅBÅTANLEGG

Anlegget er under planlegging og ventes godkjent i løpet av 1-2 år. Anlegget ligger idyllisk til i Vika.

Anlegget er søkt godkjent for 18 båtplasser i marina og 10 naust.

Vika Småbåthavn

KALVEDALEN SMÅBÅTANLEGG

Utbygger har fått godkjent søknad om småbåtanlegg i sjøen nedenfor Kalvedalen i henhold til reguleringsplan for området.

Anlegget er godkjent for 20 båtplasser i marina og 5 naust.

Tomtekjøpere har fortrinnsrett til kjøp eller leie av plass i anlegget.