Priser

Felt 1:                                   Felt 2:                                    

Tomt T  1 –  kr. 395.000,-       Tomt T   9 – kr. 495.000,-
Tomt T  2 –  kr. 465.000,-       Tomt T 10 – kr. 595.000,-
Tomt T  3 –  kr. 430.000,-       Tomt T 11 – kr. 545.000,-
Tomt T  4 –  kr. 545.000,-
Tomt T  5 -   kr. 495.000,-       Felt 3:

Felt 2:                                   Tomt T 12 – kr. 465.000,-
Tomt T  6 –  kr. 395.000,-       Tomt T 13 – kr. 595.000,-
Tomt T  7 –  kr. 465.000,-       Tomt T 14 – kr. 595.000,-
Tomt T  8 –  kr. 545.000,-       Tomt T 15 – kr. 595.000,-

Se reguleringsplan for tomteplassering.

Det gis et prisavslag på 10 % til 4 første kunder. Tomt 13 er reservert.

I tillegg til ovennevnte priser kommer tilknytningsavgift til Brandangersund Vassverk. Avgiften utgjør kr. 25.000,-. Årlig vannavgift er kr. 3.850,- + ekstra vannavgift på kr. 1.000,- i 10 år fra tilkoblingstidspunktet.

KJØPEKONTRAKT

Ved signering av kjøpekontrakt betales 10 % av kjøpesummen. Krav om forskudd frafalles for 4 første kunder. Resten av kjøpesummen betales ved levering av tomt med ferdig opparbeidet vei, vann og kloakk til tomtegrensen. I tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr på skjøtet.

Heide Eiendom  har kjøpt tomteområdet og står ansvarlig for det gjennomførte reguleringsarbeid og den videre utvikling av området, herunder opparbeiding av infrastruktur som vei, vann, kloakk og felles parkeringsplasser.

All kontakt vedr. kjøp av tomt skal skje til Heide Eiendom.

SKJØTE OG TINGLYSING

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med kjøpekontraktens underskrift. Skjøtet oppbevares av selger som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt kjøpesummen.

Dokumentavgiften ved overføring av hjemmel til fast eiendom er 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr for skjøte og eventuelt pantedokument er kr. 1.060,- pr. dokument.