Tomteområdet

Bildet ovenfor viser den enkelte tomts plassering i terrenget. Bildet nedenfor viser et oversiktsbilde over tomtene tatt fra øst mot vest

flyfoto-over-brandanger